Upřímné slovo k našim bratřím katolíkům hledajícím pravdu : [Appel presant à nos frères catholiques, qui cherchent la vérité].

Šulepnikov, Nicolas de
Čas. Hus, 1904. 1 l., 103, 1 s.