Úprava knižních vazeb.

Bradáč, Ludvík
2., rozmn. vyd. nákl. vl, 1923. 110 s.