Úplný klíč nebeského ráje : modlitební kniha pro nábožné křesťanky.

Ruffer, Vojtěch
5., opr. a rozmnožené wyd. Sklad B. Stýbla, 1862. 326 s.