Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2002-2012.

Janíková, Jana
Vyd. 1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2012. 108 s.