Universita Karlova.

Vyd. 1. Universita Karlova, 1965. ca 120 s.