Uničovsko v minulosti a dnes : jubilejní spis k oslavě 80 letého zrušení roboty a 10 letého trvání Republiky Československé.

Osvětový sbor okresu uničovského, 1928. 157 s., [17] l. obr. příl