Umučení pána našeho Ježíše Krista : sedmero postních kázaní.

Balcar, František
Tisk a sklad Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a spol.), 1879. 89 s.