Umlčený zvon.

Dachovský, Karel
5. vyd. Řád, 2007. 155 s.