Umístění a správa peněz : pokyny pro naše peněžní ústavy, zvláště venkovské, jich hodnostáře, správce i úřednictvo.

Heller, Jan
Nákladem Jana Pospíšila, 1893. 171 s.