Umenie v živote človeka : (Estetické minimum).

Kamenistý, Ján
1. vyd. Smena, 1989. 313 s.