Umenie čítať z ruky.

Ziegler, Thomas
LITA, 1991. 191 s.