Umění včera a dnes. [1].

Mádl, Karel Boromejský
Topič, 1904. 274 s.