Umění překladu.

Levý, Jiří
Vyd. 3., upr. a rozš. verze 2. Ivo Železný, 1998. 386 s.