Umění jednati s lidmi, získávati přátele a žíti zdatně.

Dobrovolný, Bohumil
III. rozšířené vydání. Pour a spol, 1946. 158-[II] s.