Umění jednati s lidmi : získávati přátele a žíti zdatně.

Dobrovolný, Bohumil
2. rozš. vyd. Knihkupectví Josef Hokr, 1945. 159 s.