Umění doby posledních Přemyslovců.

Janáček, Josef; ed. Kuthan, Jiří
Středočeské muzeum, 1982. 369 s.