Umění československého lidu : 192 reprodukce typických staveb, řezeb, maleb, prací uměleckého řemesla a kroje lidového v Československu od 17. do konce 19. století.

Wirth, Zdeněk; Matějček, Antonín; Lábek, Ladislav
Vesmír, 1928. 47 s +