Umění a příroda s přihlédnutím k hudbě : Sympozium Frýdek-Místek 28.-29. listopadu 1986, Komise Janáčkova hudebního Lašska při odboru kult. ONV ve Frýdku-Místku... [aj.] : Sborník prací.

Okr. vlastivědné muzeum, 1989. 129 s.
Edice: Materiály / Okr. vlastivědné muzeum Frýdek-Místek ; Čís. 8