Umelecký odkaz Mikuláša Galandu.

Výtvarný odbor Umeleckej besedy slovenskej, 1939. [XLI] s.