Ulugbekove poklady.

Jakubov, Adyl
2. vyd. Tatran, 1985. 346 s.
Edice: Meteor ; zv. 109