Ulugbekove poklady.

Jakubov, Adyl
1. vyd. Tatran, 1979. 379 s.
Edice: Meteor ; zv. 87