Ultrazvuk v měřicí technice.

Obraz, Jaroslav
2., upravené vyd. SNTL, 1984. 485 s.