Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii.

Flemr, Vratislav; Holečková, Eva
Vyd. 4., přeprac. a opr. Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta chemické technologie, 2001. 224 s.