Úloha rodiny v socialistické společnosti : studijní příručka určená učitelům marxismu-leninismu.

Máchová, Jiřina
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 100 s.