Ukrutná vernosť.

Koyš, Pavel
1. vyd. Smena, 1968. 106 s.