Ukřižovaný Kristus : velkopáteční rozjímání (1996-2001).

Cantalamessa, Raniero
Karmelitánské nakladatelství, 2002. 65 s.
Edice: Duchovní život ; 23