Ukradli bohům smrt.

Borovička, V. P
Vyd. 1. Baronet, 2003. 207 s.