Úkoly výchovy individuální a sociální : několik úvah příspěvkem k paedagogické ideologii.

Černý, Josef
Dědictví Komenského, 1897. 314 s.
Edice: Spisů Dědictví Komenského ; č. 11