Úkoly a návod ku počítání z paměti : doplněk ku početnicím pro školy obecné, měšťanské i všeliké střední.

Kuchynka, Martin
5., nezm. vyd. Fr. Řivnáč, 1904. 231, 1 s.