Ukázky ze spisů Aristotelových.

Aristotelés
Česká grafická akc. společnost Unie, 1913. 2 sv
Edice: Klassikové antičtí s poznámkami