Ukázky z římských epistolografů : v přídavku ukázky z filosofických spisů Senekových.

ed. Ryba, Bohumil; ed. Jiráni, Otakar
2., pozměněné vyd. Jednota českých matematiků a fysiků, . 115 s., [4] s. obr. příl., mapa