Ukázky z jeho spisů filosofických a rétorických. I, Text.

Cicero, Marcus Tullius
3., učebním osnovám z roku 1933 přizpůsobené vyd. Jednota českých filologů, 1936. XV-70-[I] s.