Ukazatele hospodářského vývoje v zahraničí.

Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1970. 939 s.