Ukazatele hospodářského vývoje v zahraničí 1967.

ed. Němec, Václav
ÚVTEI, 1968. 883, [1] s.