Uherské Hradiště : dějiny města.

Čoupek, Jiří; ed. Verbík, Antonín; ed. Zemek, Metoděj
1. vyd. Blok, 1981. 630 s.