Udržitelný rozvoj území.

Maier, Karel
1. vyd. Grada, 2012. 253 s.