Údolie rozhodnutia. [Diel] 1, William.

Davenport, Marcia
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1971. 314 s.
Edice: Tvorba národov