Udělej, urob si sám pre domácnosť, do záhrady, darčeky, foto-film.

Adámek, Karel
2., nezm. vyd. Alfa, 1983. 239 s.
Edice: Urob si sám