Učte se počítat.

Creţu, Stela; Chmelová, Marta; Šádková, Alena; Boiculesi, Valeria
Ceres, 1970. 1 nestránkovaný sv