Účtárenská mechanisace : Organisační předpoklady pro vedení účtáren, účtování na volných listech, základy a prakse propisovacího účetnictví ručního i strojového, s ohledem na zabezpečení průkaznosti obchodním knihám v řízení berním.

Fuksa, Josef
nákladem vlastním], 1935. 173 s.