Uchovej si svůj sen.

Bradford, Barbara Taylor
Šulc a spol, 1992. 732 s.