Účetnictví pro zemědělce : (praktické užití tiskopisů vydaných Ústředním spolkem učitelů lid. škol hospodářských v republice československé).

Stuchlík, J
Ústřední spolek učitelstva lid. škol hospodář. v republice Československé, 1932. 24 s.
Edice: Knižnice Ústředního spolku učitelstva lidových škol hospodářských v republice československé ; sv. 2