Účetnictví pro veřejné obchodní školy a ústavy příbuzné. Díl první, [Pro prvý ročník].

Trmal, František; ed. Menec, Josef
Vydání osmé, přepracované. Unie, 1926. 155 s.