Účetnictví pro veřejné obchodní školy a ústavy příbuzné. Díl druhý [pro druhý ročník].

Trmal, František; ed. Menec, Josef
Vydání osmé, přepracované. Unie, 1926. 106 s., 1 list