Účetnictví pro rolníka.

Srb, Josef
Čes. odbor zeměděl. rady pro král. České, 1907. 20 l