Účetnictví pro kupecké školy pokračovací.

Trmal, František
2. vyd., upr. podle učeb. osnovy z r. 1910. E. Weinfurter, 1911. 151 s.