Účetnictví pro kupecké školy pokračovací a ústavy příbuzné.

Trmal, František
5. přeprac. vyd. Unie, 1928. 175 s.