Účetnictví jednoduché i složité : pojmy národohospodářské a ustanovení zákonná pro obchodníky důležitá.

Teissler, Quido
Tiskem a nákladem knihtiskárny Stanislava Pospíšila, 1886. 299 s.
Edice: Nauky obchodní ; díl 1