Účetnictví : Nástin přednášek pro vyšší zemědělskou školu družstevní Ústř. jednoty čes. hospodář. společenstev v Praze.

Číp, Antonín
Ústř. jednota čes. hospodář. družstev, 1920. 83 s.