Účetnická příručka pro obchodní školy i samouky. Díl 2, Účtování v různých útvarech podnikatelských.

David, Jaroslav
5. přeprac. vyd. Jaroslav David, 1928. 147 s.